Agile Vacatures

Vacatures van februari 2024 voor Agile recent geupdate!

Filters
Kennis
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Werkniveau
Communicatie

Vacatures

Kennis
Locatie
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Eerkniveau
Communicatie

Er zijn momenteel geen vacatures.

Er zijn momenteel geen vacatures.

Filters
Kennis
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Werkniveau
Communicatie

Vacatures

Kennis
Locatie
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Eerkniveau
Communicatie

Agile-softwareontwikkeling is een manier van softwareontwikkeling. Het Engelse woord agile betekent: behendig, lenig.

Geschiedenis
Hoewel de praktijken die onder de noemer agile vallen al gangbaar zijn sinds software ontwikkeld wordt, valt de geboorte van agile als term en concept, terug te brengen tot het Agile Manifesto.

Agile-methoden
Enkele agile-ontwikkelmethoden en -frameworks zijn:

Kanban
Scrum (1986)
Dynamic systems development method (DSDM) (1995)
Extreme programming (XP) (1996)
Crystal Clear and Other Crystal Methodologies (1996)
Agile Modeling
Adaptive Software Development (ASD)
Feature Driven Development (FDD)
Lean software development
Agile Unified Process (AUP)
Continuous integration
Evolutionary Project Management (EVO).

Communicatie
Bij agile-methoden ligt de nadruk op directe communicatie, bij voorkeur als persoonlijk contact, in plaats van geschreven verslaglegging. In agile-projecten wordt erg weinig geschreven documentatie geproduceerd, vergeleken met andere methoden. De meeste agile-teams zijn gehuisvest op één locatie, een zogenaamde “bullpen”. Zo mogelijk zijn alle mensen die nodig zijn voor het project in zo’n team ondergebracht. Maar ten minste zijn dit de ontwikkelaars en diegenen die het product definiëren. Dat kunnen productmanagers zijn, business-analisten of zelfs klanten. In Scrum heeft het team ook geen projectmanagers, maar scrummasters die hiërarchisch niet boven het team staan, maar deze ondersteunen. Dat bevordert de open communicatie tussen de gelijkwaardige teamleden. Bij XP is er ook sprake van pair programming, waarbij twee ontwikkelaars direct samenwerken. Dit is een erg directe manier van communicatie.

Voortgang
Bij agile-methoden wordt de voortgang afgemeten aan de hand van werkende producten, features of prototypes. Aan het eind van elke iteratie of sprint wordt zowel het opgeleverde product beoordeeld als het ontwikkelproces. Het doel hiervan is om te leren en steeds beter te worden. Dit aspect, de continue verbetering, (Kaizen) is overgenomen uit de Lean-productiemethoden.