API Vacatures

Banen van februari 2024 voor API recent geupdate!

Filters
Kennis
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Werkniveau
Communicatie

Vacatures

Kennis
Locatie
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Eerkniveau
Communicatie

Er zijn momenteel geen vacatures.

Er zijn momenteel geen vacatures.

Filters
Kennis
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Werkniveau
Communicatie

Vacatures

Kennis
Locatie
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Eerkniveau
Communicatie

Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Vaak vormen API’s de scheiding tussen verschillende lagen van abstractie, zodat applicaties op een hoog niveau van abstractie kunnen werken en het minder abstracte werk uitbesteden aan andere programma’s. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld een tekenprogramma niet te weten hoe het de printer moet aansturen, maar roept het daarvoor een gespecialiseerd stuk software aan in een bibliotheek, via een afdruk-API.

Algemeen
Een API definieert de toegang tot de functionaliteit die er achter schuil gaat. De buitenwereld kent geen details van de functionaliteit of implementatie, maar kan dankzij de API die functionaliteit wel gebruiken. Een voordeel hiervan is dat met een API meerdere implementaties benaderbaar kunnen zijn, zolang deze maar voldoen aan de API.

Een voorbeeld van een generieke API is de WIN32-API van Windows. De onderliggende implementatie kan per machine verschillen, zonder dat de applicatie dit eigenlijk merkt: zowel Windows 98 als XP werkten met de Win32-API.

Een API kan worden beschreven in een interface description language. Dit wordt vooral gebruikt als meerdere programmeertalen van dezelfde API gebruik moeten maken of als er wordt gewerkt met een componentensysteem, zoals COM of XPCOM.

Soms wordt als synoniem voor API de benaming bibliotheek gebruikt, maar dit is niet helemaal juist: een API vormt de toegang tot de bibliotheek. De API is daarbij de definitie van functies en andere objecten die in de bibliotheek beschikbaar zijn voor de applicatie.

Publieke website-API
Het is steeds gebruikelijker dat ook websites over een publieke open API beschikken. Deze kan dan benaderbaar zijn via een methode als REST, SOAP, RSS of XML/RPC. Het formaat dat wordt teruggestuurd kan dan bijvoorbeeld XML of JSON zijn. Door een dergelijke API beschikbaar te stellen is het mogelijk om een mashup te maken, zoals een combinatie van de kaarten van Google Maps met de foto’s van Panoramio. Dergelijke toepassingen zijn typisch voor de zogenaamde Web 2.0-gedachte. Open data worden doorgaans via een API ter beschikking gesteld.

Wanneer een website geen API aanbiedt, kan men nog trachten de data te verzamelen via scrapen.