Cloud Vacatures

Banen van mei 2024 voor Cloud recent geupdate!

Filters
Kennis
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Werkniveau
Communicatie

Vacatures

Kennis
Locatie
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Eerkniveau
Communicatie

Er zijn momenteel geen vacatures.

Er zijn momenteel geen vacatures.

Filters
Kennis
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Werkniveau
Communicatie

Vacatures

Kennis
Locatie
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Eerkniveau
Communicatie

Hoe werkt de cloud
Een voorbeeld van werken in de cloud is het gebruik van e-mail bij Office365 of Google Apps. Deze dienst draait in een datacenter van Microsoft of Google en wordt door de eindgebruiker via het internet benaderd. Maar naast e-mail zijn er nog vele andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een werkplek in de cloud. De thin-cliënt die ervoor zorgt dat er op elke gewenste plek gewerkt kan worden. Of dat nu op kantoor, thuis of onderweg is. Een ander voorbeeld is een elektronisch cliëntendossier, waarmee de thuiszorgmedewerker bij de cliënt thuis het behandelplan kan raadplegen.

We kunnen een aantal eigenschappen van werken in de cloud vaststellen:

De hardware om de afgenomen dienst (‘het werken’) te realiseren, draait niet bij de eindgebruiker, maar in een datacentrum.
De dienst die afgenomen wordt, wordt gerealiseerd met deze hardware.
De dienst wordt beschikbaar gesteld via een verbinding, dit kan het internet zijn, maar het kan ook een andere, door de gebruiker afgenomen verbinding zijn of een combinatie hiervan.

Voor welke bedrijven is werken in de cloud interessant?
Werken in de cloud is voor véél bedrijven interessant, maar niet voor iedereen. Het geeft veel flexibiliteit in de vorm van afname: pay-per-use en schaalbaarheid; bij- of afschalen van capaciteit is over het algemeen geen probleem. Verder is de zorg voor infrastructuur en de investeringen daarvan geheel weggenomen. Wel is het zo dat er per bedrijf verschillende eisen gesteld kunnen worden aan de cloud, zoals: hoe wordt de data opgeslagen, waar wordt de data opgeslagen en hoe wordt deze data benaderd?

Wat kunt u in de cloud allemaal?
U kunt in de cloud eigenlijk alle mogelijke software draaien. Denk aan apps op uw smartphone: al deze apps draaien op basis van een (deel) van een cloud dienst. Denk verder aan allerlei onlineapplicaties: ERP, boekhouding en CRM. Maar ook de bekendere hostingoplossingen: webshops, websites, e-mail en collaboratiesoftware. Verder is back-up een groeiende tak in de onlinedienstverlening.

Welke oplossingen zijn er? En wat zijn de voor- en nadelen?
De cloud bestaat uit meerdere lagen:

IaaS (Infrastructure as a Service), waarbij de dienstverlener de infrastructuur voor haar rekening neemt. Dit is de laag waarin Fundaments opereert.

PaaS (Platform as a Service), waarbij de dienstverlener een platform faciliteert waarop door anderen de applicatie te installeren is. Denk hierbij aan Amazon EC2 of Heroku.

SaaS (Software as a Service), waarbij de dienstverlener alles regelt, tot en met de software. Denk hierbij aan Office365, Twinfield of SalesForce.

Er zit een evenredig verband tussen de mate van controle en de mate van verantwoordelijkheid tussen deze cloudlagen. Als uitganspunt hoort de behoefte van de klant te liggen bij de mate van verantwoordelijkheid die de klant wil, kan of (door toezichthouders) moet dragen. De voor- en nadelen hiervoor zijn zo verschillend per situatie, door specifieke diensten enerzijds en wensen anderzijds, dat wat een nadeel is voor de één, als voordeel door de ander wordt ervaren. Zo zal een accountant misschien zelf een SaaS-dienst afnemen bij Twinfield, dit past immers bij het kennisniveau, én zal de systeembeheerder van die accountant weer liever rechtstreeks een IaaS van Fundaments afnemen.

De verschillende vormen van cloud staan overigens niet op zichzelf. Vaak wordt hierin naargelang de behoefte gecombineerd. Zo kan een IT-dienstverlener een IaaS afnemen om daarop zelf werkplekdiensten te maken. Deze combineert hij bijvoorbeeld met Office365 voor e-mail. Dit gecombineerde eindproduct biedt hij vervolgens als SaaS-dienst aan zijn klanten. Door het slim combineren van deze diensten kunnen u en uw klanten profiteren het beste van alle werelden.