CSS3 Vacatures

Banen van april 2024 voor CSS3 zojuist bijgewerkt!

Filters
Kennis
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Werkniveau
Communicatie

Vacatures

Kennis
Locatie
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Eerkniveau
Communicatie

Er zijn momenteel geen vacatures.

Er zijn momenteel geen vacatures.

Filters
Kennis
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Werkniveau
Communicatie

Vacatures

Kennis
Locatie
Vakgebied
Denkniveau
Dienstverband
Eerkniveau
Communicatie

Cascading Style Sheets (afgekort tot CSS), stijlbladen, zijn een mogelijkheid om de vormgeving van webpagina’s los te koppelen van hun feitelijke inhoud en centraal vast te leggen. Het Engelse “style” heeft de betekenis van “opmaak”, niet van schrijfstijl. Het begrip “cascading” (als een waterval) verwijst naar de mogelijkheid van het overerven van opmaak-eigenschappen (zie onder).

De CSS-informatie voor de vormgeving van het document wordt toegevoegd aan de HTML-code ervan. Die informatie mag in het HTML-bestand zelf staan, maar ook in een apart bestand waar het HTML-document naar verwijst. Een dergelijk extern bestand wordt ook wel stylesheet genoemd.

Een belangrijke reden voor de introductie van Cascading Style Sheets was de eenvoudigere en consistentere vormgeving van webpagina’s, met minder webbrowser-specifieke eigenaardigheden. Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft daartoe de standaard vastgelegd. De vastgelegde standaard is in de loop van de jaren aanmerkelijk uitgebreid. De oorspronkelijke standaard staat bekend als CSS1. Latere uitbreidingen staan bekend als CSS2 en CSS3. Deze laatste uitbreiding (CSS3) is gedeeltelijk nog in ontwikkeling en is als zodanig geen officiële standaard.

Moderne browsers ondersteunen CSS1 en CSS2. CSS3 is nog geen officiële standaard, hierdoor is er minder ondersteuning door webbrowsers.

Geschiedenis
Vanaf het begin van het wereldwijde web heeft elke browser zijn eigen interne stylesheet gehad, die ervoor zorgde dat de tags in een document werden geïnterpreteerd. Het concept van cascading style sheets werd in 1994 voorgesteld door de Noor Håkon Wium Lie. Hij besloot samen te werken met de Nederlander Bert Bos die in die tijd werkte aan een eigen browser (Argo) die gebruikmaakte van stylesheets.

Het voorstel werd door Håkon Wium Lie gepresenteerd op de “Mosaic and the Web”-conferentie in Chicago, en samen met Bert Bos, nogmaals in 1995. In die tijd was het W3C in oprichting en organiseerde het een project om tot een standaard voor CSS te komen. In december 1996 werd de CSS1-aanbeveling gepubliceerd. In 1997 begon een werkgroep van de W3C aan uitbreiding van de specificatie. Dit resulteerde in de CSS2-aanbeveling, gepubliceerd in mei 1998. Een aanpassing van CSS2 (CSS2 revisie 1, CSS2.1 genoemd) wijzigde delen van de CSS2-standaard; onder andere werden enkele nieuwe waarden toegevoegd en niet-geïmplementeerde delen uit de standaard verwijderd. Een verdere uitbreiding van CSS tot CSS3 is in ontwikkeling bij het W3C.


Ondersteuning
Hoewel de CSS1-aanbeveling in 1996 werd gepubliceerd, duurde het tot 2000 voordat er een browser beschikbaar kwam die deze specificatie volledig ondersteunde. De eerste browser die deze ondersteuning bood was Internet Explorer 5.0 voor de Mac. Andere browsers volgden toen echter snel.

Op dit moment van schrijven (2018) ondersteunen vrijwel alle browsers CSS3.