Forse groei ict-vacatures

In het laatste kwartaal van afgelopen jaar zijn er 7,7% meer ICT vacatures geplaatst dan in het derde kwartaal van 2016. Ook de vraag naar PHP programmeurs – de meest voorkomende ict-vacature – is fors gegroeid.
Dat blijkt uit de ICT Arbeidsmarktrapportage Q4 2016 van iSense.
In de vorige rapportage (Q3) was er een stijging in ICT vacatures van 5,6% ten opzichte van het tweede kwartaal. In het vierde kwartaal was de stijging dus groter (7,7%). Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2015 zijn er zelfs 14,6% meer ICT vacatures online geplaatst. Gedurende heel 2016 zijn er maar liefst 216.168 unieke ICT vacatures online geplaatst. Dat is 9,7% meer dan in 2015.
Groningen +31%
Ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor werden in Q4 2016 in bijna elke provincie meer vacatures online geplaatst. Provincies die er uit springen zijn Groningen (+30,6%), Friesland (+26%) en Utrecht (+16%). De enige provincie waar minder vacatures werden geplaatst is Flevoland (-7.3%).
Meeste vacatures in Randstad
Overigens komen driekwart van alle ict-vacatures uit de Randstad en Noord-Brabant. Qua aandeel per provincie scoort Noord-Holland het hoogst (24%), gevolgd door Zuid-Holland (21%), Utrecht (16%) en Noord-Brabant (16%). (Snelste groeier Groningen heeft slechts een aandeel van 2,4% in het totaal.)
Top-3 stijgers en dalers
De top drie stijgers in het vierde kwartaal (ten opzichte van het kwartaal 3) zijn ERP Consultants (+21%), PHP programmeurs (19%) en applicatiebeheerders (18%). Er wordt verwacht dat ook in 2017 de vraag naar deze functies zal blijven stijgen
Er zijn twee opvallende dalers. Waar analisten tot Q3 2016 veelgevraagd waren en een opwaartse trend lieten zien, dalen deze vacatures nu fors (- 22%). De vraag naar database beheerders daalde met bijna 13%.
Overigens komt de vacature PHP programmeurs het meest voor; 40% van alle ict-vacatures zijn vacatures voor PHP programmeurs

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email