Is de cloud wel veilig?

Steeds meer bedrijven maken gebruik van de “cloud”. Het is een term welke gebruikt wordt voor het extern opslaan van data, gegevens en waar complete bedrijfsprogramma’s draaien. Het is hierdoor van minder belang om zelf een grote server te hebben. Het grote voordeel is, dat de cloud continu bereikbaar is en processen zoals backups maken automatisch gebeuren. Het is vaak de vraag of het wel veilig is. Zeker nu de regels rondom het beschermen van privacy gegevens worden aangescherpt is het belangrijk om hier zelf ook kritisch naar te kijken. In dit artikel bespreken we een aantal punten rondom de cloud.  

Het is niet mogelijk om security en de cloud in een zin te noemen

De cloud is nog steeds een applicatie in ontwikkeling. Het is voor veel cloudaanbieders een uitdaging om de cloud maximaal te beveiligen. Het is echter niet zo, dat de twee woorden security en cloud niet samengaan. Het is namelijk wel zeker zo, dat de  beveiliging zeer geavanceerd is bij de meeste aanbieders van cloud oplossingen. De consument en ondernemers verlangen steeds meer van de cloud oplossingen. Niet vreemd, dat er zoveel concurrentie is. Iets wat een punt van aandacht kan worden wanneer de cloud goed beveiligd moet blijven. Men wil vaak snel groeien. Achterblijven bij de concurrent kan voor problemen zorgen.

IT afdelingen kunnen zelf alles handelen!

De kwaadwillende bots, DOS attacks, virussen en wormen worden steeds geavanceerder. We lezen vaak dat men de FBI, belastingdienst en zelfs banken weet aan te vallen. Waarom zou de IT afdeling binnen een gemiddeld bedrijf deze aanvallen wel kunnen afwenden? De bedreigingen op het gebied van IT worden steeds geavanceerder. Het is belangrijk om tijdsefficiënt te denken en ook kostenefficiënt. Het ligt dan al snel voor de hand om de processen en data in de cloud op te slaan in plaats van dit zelf te doen.

De cloud is er voor startups en niet voor de gevestigde orde

De cloud is natuurlijk een relatief jong begrip. Het is een begrip welke veel gebruikt wordt door startups. Het is een techniek welke gemakkelijk op te schalen is. Een tweede term welke goed past bij startups. Er zijn echter volop bedrijven en organisaties welke al volwassen zijn en ook voor cloud oplossingen kiezen.

Overgaan naar de cloud complex

Het is belangrijk om de veiligheid van de IT afdeling niet alleen aan de IT afdeling over te laten. Het is een beslissing welke door het management als een geheel genomen dient te worden. Het overgaan naar de Cloud is ook een managementbeslissing. Het is belangrijk om op alle niveaus en over alle afdelingen te bekijken welke effecten het overgaan op de cloud heeft voor de organisatie.

De eindklant!

Wanneer je naar de eindklant kijkt dan zal je ontdekken en inzien, dat ook deze er baat bij heeft. Een bedrijf met een goede digitale strategie, veilig beheer van de data en efficiënter beheer van de data zal zorgen voor een gezonder en krachtiger bedrijf. Hier zal de eindklant de vruchten van plukken.

 

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email