IT detachering? Wij helpen graag!

ITProgrammeur heeft een unieke mogelijkheden voor de detachering van super programmeurs en ICT´ers.

Detachering

Op zoek naar een kandidaat voor een tijdelijke klus of heb je extra inzet nodig van flexibele, skilled IT professionals? Dan is detacheren een goede optie.

In samenwerking met ons Academic Programm kunnen wij IT professionals bieden voor elke klus. Deze professionals zijn door ons zelf opgeleid en beheersen ten minste een Medior-niveau, waardoor ze perfect inzetbaar zijn in jouw specifieke stack.

Ideale IT detachering profiel

Door samen het ideale profiel van een kandidaat op te stellen, kunnen wij goed inschatten wat de benodigde skills zijn en welk type het best past binnen het bestaande team.

Groot netwerk eigen mensen

Wij hebben inmiddels een grote poel van eigen programmeurs en een mega netwerk van IT Professionals en met onze kennis van de huidige markt vinden we zeker de beste match.

Interesse in IT detachering

Interesse in een super programmeur of wellicht een werk/leertraject voor IT Professionals, waarbij kandidaten met jouw specifieke stack kennis maken met jouw organisatie en zich verder ontwikkelen? Dan is IT Programmeur de uitkomst.

.Net specialisten

Op dit moment hebben wij 4 .net specialisten van Medior tot senior beschikbaar.

Magento

Op dit moment hebben wij 2 Magento specialisten van Medior tot senior beschikbaar. ( Front en Back-end )

React specialisten

Op dit moment hebben wij 4 React specialisten van Medior tot senior beschikbaar.

PHP specialisten

Op dit moment hebben wij 1 PHP specialisten van Medior tot senior beschikbaar.

IT Detachering van werknemers kunnen werkgevers ten goede komen als een middel om goede zakelijke relaties te ontwikkelen en de vaardigheden van werknemers te delen en verbeteren. Tegelijkertijd kunnen ze werknemers een waardevolle carrièremogelijkheden bieden, met de kans om nieuwe contacten te leggen en ervaring op te doen binnen een andere omgeving.

Een detacheringsregeling houdt in dat een werknemer tijdelijk wordt toegewezen aan een ander deel van zijn eigen IT organisatie, een andere IT werkgever binnen dezelfde groep of, in sommige gevallen, een andere werkgever (zoals een klant of zakenpartner).

Er kunnen echter complicaties optreden, met name wanneer de werknemer wordt gedetacheerd bij een geheel andere werkgever. Een detachering komt neer op een regeling in drie richtingen tussen de werknemer, zijn oorspronkelijke werkgever en de gastheerschapgever.

ITProgrammeur legt de mogelijke complicaties en geschillen die kunnen ontstaan vast. Het is belangrijk dat de voorwaarden tussen de drie partijen schriftelijk worden vastgelegd als bewijs van wat is overeengekomen.

Het idee achter een IT detachering is dat de oorspronkelijke of voormalige werkgever de gedetacheerde “leent” aan de gastheer, maar zijn werkgever blijft. Op deze manier wordt de doorlopende service van de medewerker behouden, behoudt de oorspronkelijke werkgever de controle over de arbeidsrelatie en blijft de gedetacheerde gebonden aan de normale plichten en verplichtingen, zoals de plicht tot getrouwheid, aan de oorspronkelijke werkgever. In zeldzame gevallen wordt de arbeidsrelatie echter geacht te zijn overgedragen aan de gastheer, mogelijk omdat de oorspronkelijke werkgever de controle over de gedetacheerde heeft opgegeven. Om onduidelijkheid en geschillen te voorkomen, moeten werkgevers een clausule in de detacheringsovereenkomst opnemen waarin duidelijk wordt gemaakt dat de gedetacheerde in dienst blijft bij de oorspronkelijke werkgever. Praktische regelingen moeten ook deze lopende regeling weerspiegelen.

Medewerkers kunnen nieuwe voorwaarden overeenkomen om de detacheringsregeling weer te geven, die schriftelijk moet worden vastgelegd. Oorspronkelijke en gastwerkgevers in een detacheringsregeling moeten ook overeenstemming bereiken over de praktische regelingen rond de wijze waarop salaris en uitkeringen worden betaald en toegekend, en over de manier waarop de kosten zullen worden betaald en vergoed. Meestal betaalt de oorspronkelijke werkgever van de werknemer hem of haar en de gastheer zal deze terugbetalen.

Moet een gedetacheerde werknemer ziekteverzuim melden aan zijn of haar oorspronkelijke werkgever of aan de gastheer? Welke werkgever moet jaarlijks verlof goedkeuren en wat is de positie rond het werk als de gedetacheerde in de loop van de detachering met zwangerschapsverlof of ander gezinsverlof gaat? Werkgevers in de oorspronkelijke en gastlanden dienen van tevoren af ​​te spreken hoe zij met verschillende soorten verzuim te maken zullen krijgen en de gedetacheerde zijn of haar verplichtingen terzake duidelijk te maken.

Het beheren van taxaties en disciplinaire en klachtenprocedures kunnen praktische uitdagingen opleveren voor werkgevers in een detacheringsregeling. Hoewel de oorspronkelijke werkgever directe controle moet behouden, is er waarschijnlijk input van de host nodig. De oorspronkelijke werkgever moet ervoor zorgen dat er een clausule in de overeenkomst is die de verplichtingen van de gastheer duidelijk maakt

Het is waarschijnlijk dat een gedetacheerde tijdens zijn detachering de werknemer van zijn of haar oorspronkelijke werkgever blijft en dat de gebruikelijke taken die werknemers aan hun werkgever hebben (zoals de plicht om redelijke instructies op te volgen) van toepassing blijven. Om de detachering echter een succes te maken, heeft de gastheer de gedetacheerde nodig om zijn dagelijkse instructies op te volgen en te voldoen aan zijn beleid (bijvoorbeeld rond gegevensbescherming, omkopingsrisico’s en waardigheid op het werk). Daarom moet het ervoor zorgen dat de detacheringsovereenkomst hierin voorziet.

Een gedetacheerde heeft waarschijnlijk toegang tot de vertrouwelijke informatie van de gastheer en de oorspronkelijke werkgevers en beide werkgevers maken zich mogelijk zorgen over openbaarmaking aan de andere partij. Gastheren willen intellectuele eigendomsrechten behouden die tijdens een detachering zijn ontwikkeld. Werkgevers moeten er daarom voor zorgen dat detacheringsovereenkomsten clausules bevatten die hun belangen beschermen.

Kan de werknemer terugkeren naar zijn of haar oude baan wanneer de detachering eindigt? Onder welke omstandigheden kan een werkgever of de gedetacheerde de detacheringregeling vervroegd beëindigen?
Werkgevers die een detacheringsregeling opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze voorzien in de manier waarop de detachering eindigt en ervoor zorgen dat de positie van de gedetacheerde vanaf het begin duidelijk is. Als een medewerker vrijwillig een detachering aanvaardt in de wetenschap dat er aan het einde van het contract geen werkgarantie is en op voorwaarde dat de oorspronkelijke werkgever een eerlijke procedure volgt, wordt het risico van een succesvolle onterechte ontslagvordering geminimaliseerd.

Neem contact met ons op voor jullie IT behoefte

    Stuur ons een bericht